Intervisie & teambegeleiding

'Weet je,' zei de wandelende tak tegen de eekhoorn in de top van de beukenboom, 'als je helemaal alleen bent kun je niet goed nadenken.'

(Toon Tellegen)


Begeleide intervisie
Je kunt mij inhuren om een intervisiegroep te begeleiden. Intervisie is een beproefde manier om samen met beroepsgenoten aan je eigen professionaliteit te werken. Iedere deelnemer legt een werkprobleem of casus voor, en samen analyseren we het probleem en zoeken naar oplossingen. Als supervisor faciliteer ik het communicatieproces en breng waar nodig theorie en methodiek in vanuit de religiepsychologie en geestelijke verzorging.

Teambegeleiding
Vanuit mijn expertise op het gebied van geestelijke verzorging en lange ervaring bij de begeleiding van groepen, bied ik teambegeleiding aan. Samenwerking in het team verbeteren, werken aan een concreet project, een nieuwe wijze van werken implementeren, interdisciplinair gaan werken. Op aanvraag ga ik graag in gesprek over een concrete invulling, die aansluit bij de behoeften van jullie situatie.

Een nieuwe kijk op dingen en inzicht in het functioneren van jezelf en team, kan een tegenwicht zijn tegen burn-out en werkplezier bevorderen.