Nederlands


 • 2021 (samen met Anieljah de Kraker-Zijlstra, Hanneke Muthert en Martin Walton), ‘Aandacht voor zingeving. Context en praktijk van geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied van Groningen’, in: Journal for Theology and the Study of Religion NTT, 75 (1), 2021, pp. 31-52. https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/NTT2021.1.003.DEKR
 • 2020 (Samen met Anke Liefbroer and others.) ‘Financiering van GV in de thuissituatie. Observaties en vragen vanuit de PLOEG-projecten’, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 2020 (23), nr 98, pp. 56-61.

 • 2020 ‘Ain’t talkin’. Geestelijke verzorging in Modern Times’, in: Kees de Groot, Herman Westerink, Arjan Braam, Hetty Zock, Jos Pieper & Rien van Uden, Magical mystery tour, Tilburg: KSGV 2020, pp. 83-105

 • 2019 ‘Na-apen en samenwerken. Een vergelijking tussen positieve psychologie en geestelijke verzorging’, in: Walter Krikilion & Jos Pieper (red.), Positieve psychologie en zingeving. Integratie en toepassingen, KSGV, Tilburg 2019, pp. 127-148.

 • 2013 ‘Relaties verbeeld. Verbeelding als relationeel vermogen binnen de geestelijke verzorging’ (met Hanneke Muthert), Tijdschrift Geestelijke Verzorging (80), pp. 10-16.
   
 • 2010 ‘Religie als bron van zingeving en sociale binding. Godsdienstpsychologische reflecties bij Gijs Dingemans’ In vredesnaam’, Nederlands Theologisch Tijdschrift, 64.2, 91-107.
   
 • 2010 ‘Bakens in de zorg. Een zorgconcept met aandacht voor de fysieke omgeving’ (with Jorien Holsappel, Mariek Jutte, Robert Koorneef, Gerri Nikkels and Ruurd van de Water), Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 58, 38-43.
   
 • 2010 ‘Standaardisering van geestelijke verzorging in de gezondheidszorg: zegen of vloek?’ (met Anne Ruth Mackor & Froukje Pitstra), Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 56, 10-25.
   
 • 2010 ‘Levensbeschouwing integreren in evidence-based zorg: lastig maar niet onmogelijk’, in: Johan Bouwer (ed.) & Bert de Haar, Kwaliteit van zorg. Optimaal zonder levensbeschouwing?, Den Haag: Van Gorcum, pp. 53-63.
   
 • 2009 ‘De onderbouwing van narratieve methodes in pastoraat en geestelijke verzorging. "Ik zag ineens een kip over de weg”’ (met Froukje Pitstra), Handelingen, 3,  8-19.
   
 • 2009 ‘Pastor en psycholoog als tegensprekers. Profetisch spreken in een meerstemmige cultuur’, in: Marinus van Uden & Joseph Pieper )eds.), Zichtbare en onzichtbare religie. Over varianten van religieuze zin, Tilburg: Valkhof Pers 2009, pp. 123-138.
   
 • 2009 ‘De profetische stem in een meerstemmige cultuur. Een perspectief vanuit de psychologische identiteitstheorie’, in A. Dillen, A. Liegeois & A.Vandenhoeck (eds.), De moed om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat, Halewijn, Antwerpen, pp. 173-198.
   
 • 2008 ‘Geestelijke verzorging in de Verenigde Staten.Verslag van een veldonderzoek in "God’s own country”’, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 11, 50, 6-15.
     
 • 2008 ‘Het "True Self” en het driftleven. Winnicott voor lacanianen verklaard’, in: Els Maeckelberghe & Herman Westerink (eds.), Gekke verlangens. Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch, Kampen: Kok, pp. 100-115.
   
 • 2007 ‘De integratieve functie van spiritualiteit in supervisie’, in:Sjaak Körver en Willemine Regouin (ed.), Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, pp. 81-98.
   
 • 2007 ‘Geestelijk verzorgers en psychologen: bondgenoten in de zorg voor zingeving’, Psychologie en Gezondheid, nr 5, 243-250.
   
 • 2006 ‘Dialoog en dominantie. Hubert J.M. Hermans over identiteitsontwikkeling en culturele diversiteit’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 60.3, 179-192.
   
 • 2006 ‘Leven van verhalen. De narratieve benadering in psychologie en pastoraat”, in: Ad van Heeswijk etc, Op verhaal komen. Religieuze biografie en geestelijke gezondheid, Tilburg: KSGV, pp. 78-88.

 • 2006 ‘It takes two to tango. De beroepsidentiteit van de geestelijk verzorger in een veranderende context’, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 8, nr 40, 5-15.
   
 • 2005 ‘De geestelijk verzorger in beeld. Tegenstrijdige opvattingen en verwachtingen’, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 8.34, 15-23.
   
 • 2005 ‘De waarde van het menselijk subject. Een godsdienstpsychologische analyse van de verhouding tussen antropologie en theologie in F.G. Imminks In God geloven’, Kerk en Theologie 56.2, 113-126.
   
 • 2003 ‘De uitwerking van een religieuze opera op een seculier publiek. Een empirisch onderzoek naar Dialogues des Carmélites’ (with Hans Alma), Nederlands Theologisch Tijdschrift 57.1, 49-61.
   
 • 2003 ‘Harry Potter en de transitionele ruimte. Verbeelding en zingeving vanuit psychologisch perspectief’, in: Birgit Verstappen et al., Vreemde verhalen, goed nieuws?, Tilburg: Valkhofpers, pp. 36-53.
   
 • 2002 ‘"You need a busload of faith to get by.” De kloof tussen fides qua en fides quae als opgave voor de theologie’, in: Ed Noort en Hetty Zock, Trends in de Groninger theologie: ‘You need a busload of faith to get by’, Delft: Eburon, pp. 29-45.
   
 • 2001 ‘Kritiek op het ethisch primaat. Een godsdienstpsychologische interventie’, in:Maarten den Dulk en Hetty Zock, Pastoraat in cultuurfilosofisch perspectief, Zoetermeer: Meinema, pp. 75-81.

 • 2001 ‘De toren van Babel’, in: T.H. Zock en G. Glas, Religie in de psychiatrie, Tilburg: KSGV, pp. 10-22.
   
 • 2001 ‘Nihilisme en geestelijke gezondheid’, in: Rüdiger Safranski et al., Wat moeten we hopen? Nihilisme en geestelijke gezondheid, Tilburg: KSGV, pp. 7-10.
   
 • 2000 ‘Grenzen aan de tolerantie. De rol van religie bij identiteitsvorming en sociaal conflict’, in: J. Frishman, K.D. Jenner & G.A. Wiegers (eds), Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van Joden, Christenen en Moslims. Verwachting en realiteit (Leidse Studiën van de Godsdienst, 3), Kampen: Kok, pp. 22-43.
   
 • 2000 ‘De religieuze zeggingskracht van de opera Dialogues des Carmélites’ (with H.A. Alma), in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 3, 103-114.
   
 • 1999 ‘De brief van de karper. Geloven in de tijd van de psychologie’, in: W.B. Drees (ed.), Een beetje geloven. Een vrijzinnig geluid, Amsterdam: Balans, pp. 103-115.
    
 • 1998 ‘Religie, relationaliteit en zinbeleving. Geloof als basis voor religie en zelfwording’, in: M. van Uden & J. Pieper (eds.), Wat baat religie? Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie, Nijmegen: KSGV, pp. 27-45.
   
 • 1997 ‘Religie als transitioneel fenomeen. Het belang van D.W. Winnicott voor de godsdienstpsychologie’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 51.1, 31-48.